Proposition från Socialdepartementet

Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring Prop. 2020/21:177

Publicerad

Regeringen föreslår två nya bemyndiganden i patientsäkerhetslagen. Det ena ger regeringen möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen för läkare.

Ladda ner:

Förslaget om att ta ut en avgift kommer från den nya regleringen av läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 juli 2021.

Förslaget om föreskrifter om allmäntjänstgöring gör det möjligt att efter den 1 juli 2021 meddela föreskrifter för läkare som under en övergångsperiod omfattas av ett krav på praktisk tjänstgöring.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Pm Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

    Socialdepartementet föreslår att det införs en möjlighet för regeringen att besluta ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Förslaget har sin grund i den nya regleringen av läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 juli 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

    Regeringen föreslår två nya bemyndiganden i 4 kap. patientsäkerhetslagen. Det ena ger regeringen möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare.

Proposition (1 st)

  • Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

    Regeringen föreslår två nya bemyndiganden i patientsäkerhetslagen. Det ena ger regeringen möjlighet att besluta om att ta ut en avgift för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Det andra ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen för läkare.

Riksdagsbeslut