Proposition från Socialdepartementet

Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet Prop. 2020/21:203

Publicerad

Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.

Ladda ner:

Om det finns särskilda skäl ska underhållsstöd ändå lämnas. Ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl föreslås gälla under minst sex månader och högst fyra år. Efter att den tiden har löpt ut ska underhållsstöd, med stöd av grundbeslutet, lämnas. Detta om förutsättningarna för sådant stöd fortfarande är uppfyllda.

Ska göra det lättare att komma överens

Meningen är att göra det lättare för föräldrar att komma överens om sådant som har med barnets försörjning att göra. Förändringen ska också stärka tryggheten när man bör undvika att föräldrarna har kontakt.

Regeringen föreslår också att Försäkringskassan ska vara skyldig att underrätta alla berörda om beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Träffsäkert

    Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.