Årsredovisning för staten 2000 ID-nummer: Skr. 2000/2001:101