Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om etableringslotsar Skr.2014/15:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har undersökt om den arbetsförberedande insatsen etableringslots är utformad och genomförs på ett effektivt sätt, så att den kan bidra till att påskynda individens etablering i arbetslivet.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Detta mot bakgrund av att det föreligger brister såväl i förutsättningar för att tjänsten ska vara effektiv som i dess genomförande.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande bedömning att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Regeringen instämmer även i flera av de förklaringar som Riksrevisionen framför till varför det finns brister.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat att regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar och avser att göra en översyn av rätten till etableringslots med syfte att tjänsten fr.o.m. den 1 januari 2016 ska göras om till en behovsprövad insats.

Därutöver ska översynen resultera i förslag för att avskaffa etableringslotsarna.

Laddar...