Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Miljö för en hållbar hälsoutveckling SOU 1996:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I stor utsträckning kan nödvändiga förbättringar genomföras inom ramen för nyinvesteringar, ombyggnader, kompetensutveckling, ökad medvetenhet och omprioriteringar. Sysselsättningsmedel kan användas för hälsorelaterade miljöförbättringar. I vissa fall kan verksamhet avgiftsbeläggas och andra åtgärder får hushållen lov att bekosta. Vissa mål kan nås omgående medan andra kommer att ta flera decennier att uppnå, t.ex. därför att internationella åtgärder krävs, kostnaderna för snabba ändringar skulle vara orimligt höga eller på grund av långsam nedbrytning i näringskedjor. När konkreta uppdrag formuleras måste noggranna ekonomiska konsekvensanalyser göras. Detta programförslag överlämnas till regeringen för vidare behandling och eventuell presentation för riksdagen. Det är angeläget att programmet utvärderas med avseende på riktlinjer, mål och åtgärdsinriktningar, t.ex. efter ca fem år. Ett reviderat program kan inkludera nya kunskaper, utvärdera hur integreringen av hälsoaspekterna lyckats i de offentliga och privata planerings- och kvalitetssystemen samt dra nytta av erfarenheter som vunnits av samverkan mellan miljö- och folkhälsoarbetet. Dessutom bör forskning kring samverkan mellan miljöfaktorer och övriga livsvillkor ha utvecklats så att dessa aspekter kan integreras i ett reviderat program.
Laddar...