En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet ID-nummer: SOU 2000:1

Ansvarig: Kulturdepartementet

Slutbetänkande från Demokratiutredningen.

Ladda ner: