Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet SOU 2000:1

Publicerad · Uppdaterad

Slutbetänkande från Demokratiutredningen.

Ladda ner: