Det grå brödraskapet. En berättelse om IB. SOU 2002:92