Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Folkbildning och integration SOU 2003:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Folkbildningen har unika möjligheter att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund och genom detta medverka till förbättrade språkkunskaper och till en förbättrad insikt om andra människors kulturer. Dessa aktiviteter och möten utgör en viktig del i integrationsarbetet. Genom folkbildningsarbetet i utsatta bostadsområden har invandrarnas delaktighet i samhället väsentligt ökats enligt direktiven. Folkbildningens betydelse i detta sammanhang skall belysas och det är här vår studie kommer in. SUFO2 skall också belysa folkbildningens roll för de nationella minoriteterna.