Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg SOU 2004:132

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 26 februari 2004 bemyndigade regeringen migrationsministern att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ta ställning till hur utlänningslagen skall ändras för att asylsökande som inte medverkar till att klarlägga sin identitet eller resväg skall kunna beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd (dir.2004:20).
Laddar...