Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Förnybara fordonsbränslen - nationella målet 2005 och att öka tillgängligheten av dessa bränslen. SOU 2004:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande från Utredningen om förnybara fordonsbränslen. EU:s direktiv om biodrivmedel som utgör grunden för utredningens uppdrag, syftar till att bidra till mål som till exempel att uppfylla åtaganden som rör klimatförändringar, bidra till försörjningstryggheten på ett miljövänligt sätt och främja förnybara energikällor. EU:s biodrivmedelsdirektiv var en respons på problematiken kring global uppvärmning. Delbetänkande behandlar främst de två frågor som enligt kommittédirektiven skall utredas med förtur. Den första frågan är skyldigheten för bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart fordonsbränsle 2005 och att presentera författningsförslag som kräver detta. Den andra frågan är att föreslå ett vägledande nationellt mål för 2005. Delbetänkandet har med hänsyn till de frågeställningar som behandlats koncentrerats på ett kortsiktigt tidsperspektiv (<5 år).>