Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Nytt regelverk för marksänd digital-TV SOU 2004:39

Publicerad Uppdaterad

I delbetänkandet redovisar Radio- och TV-lagsutredningen sina överväganden i de frågor som rör Digital-TV-kommitténs förslag om ett fristående operatörsföretag, tillståndsgivning genom myndighet och tillståndstidens längd. Utredningen redovisar även de delar av uppdraget som rör jurisdiktion över TV-sändningar i marknätet och åtgärder vid programföretags underlåtelse att lämna vissa uppgifter till Granskningsnämnden för radio och TV.

Ladda ner:

Radio- och TV-lagsutredningen har fått i uppdrag att på en rad punkter analysera och överväga behovet av ändringar i framför allt radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1989:41) om TV-avgift samt föreslå de lagändringar som föranleds av övervägandena.