Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Kärnavfall - kostnader och finansiering. Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) SOU 2005:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) arrangerade den 16 februari 2005 ett seminarium kring olika aspekter på finansieringen av kostnaderna för att ta hand om avfallet från den svenska kärnkraftsproduktionen. Bland annat var syftet med seminariet att ge en bild av hur finansieringssystemet är uppbyggt och vilka förändringar som hade föreslagits av den så kallade Finansieringsutredningen. Föreliggande rapport innehåller skriftlig dokumentation som tillhandahållits i samband med presentationer vid seminariet.
Laddar...