Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning SOU 2006:79

Publicerad Uppdaterad

Slutrapport från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Utredningen föreslår åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och för att öka möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst riskerar att utsättas för sådan diskriminering.

Ladda ner:

I uppdraget har det bland annat ingått att identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och analysera mekanismerna bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen.