Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Fakta - omvärld - inspiration SOU 2006:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Landsbygdskommitténs uppdrag, att formulera strategier som leder till en långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar landsbygdsutveckling, är mycket omfattande eftersom praktiskt taget alla politikområden har betydelse för landsbygdens utveckling. För att få underlag inför olika överväganden har kommittén bett olika författare ge sin syn på vissa, för landsbygden väsentliga, frågeställningar. I denna skrift redovisas uppdragen, som vi hoppas, ska vara en källa till fördjupad kunskap och inspiration. Minnesanteckningar från Landsbygdskommitténs rådslag, som genomfördes under våren 2005 återfinns också i rapporten.
Laddar...