Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett decennium med personval SOU 2007:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Peder Nielsen har på uppdrag av Grundlagsutredningen gjort en uppföljning och utvärdering av personvalet i 2006 års val till riksdagen, landstingen och kommunerna. I uppdraget har också ingått att göra en uppföljning och utvärdering av personvalet i 1999 och 2004 års val till Europaparlamentet. Uppdraget redovisas i denna rapport.