Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Normgivningsmakten SOU 2008:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. Grundlagsutredningen har getts ett brett mandat för sitt uppdrag och enligt direktiven kan utredningen ta upp alla frågor som kan anses falla inom ramen för de frågeställningar som utredningen har i uppdrag att se över. Utredningen har mot denna bakgrund beslutat sig för att behandla bestämmelserna om föreskrifter i 8 kap. regeringsformen. Mot denna bakgrund tillsatte utredningen våren 2007 en expertgrupp under ledning av Hans Regner. Gruppens huvudsakliga uppgift var att lämna förslag till en förändrad reglering av normgivningsmakten. Expertgruppens arbete redovisas i denna rapport. De bedömningar och förslag som presenteras i rapporten är expertgruppens egna. Grundlagsutredningens ledamöter har inte prövat och tagit ställning till innehållet i rapporten.
Laddar...