Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Välja fritt och välja rätt - Drivkrafter för rationella utbildningsval SOU 2008:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att uppnå god ekonomisk tillväxt är det viktigt att arbetskraften har den kunskap och kompetens som krävs på arbetsmarknaden. I bilaga 8 till Långtidsutredningen 2008 diskuteras hur efterfrågan på kvalificerad arbetskraft kan tillgodoses genom att olika individer väljer "rätt" utbildning.