Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Statsmakterna har uttalat att AP-fonderna ska förvalta tilldelade medel så att de blir till största möjliga nytta för pensionssystemet. Målet är långsiktigt hög avkastning i förhållande till risken i placeringarna. Fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål. Däremot har AP-fonderna uppdraget att "ta hänsyn till miljö och etik" i sin placeringsverksamhet, utan att göra avkall på avkastningen. Kommitténs uppgift har varit att utvärdera hur fonderna arbetat med detta uppdrag och hur det avspeglats i deras ägarstyrning.
Laddar...