Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion SOU 2009:08

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren har haft i uppdrag att se över myndigheterna inom livsmedelsområdet: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Utredningen föreslår bland annat att dagens fyra myndigheter ersätts av tre nya: Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Myndigheten för havsresurser och fiske samt Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling.