Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft SOU 2009:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. I enlighet med utredningens direktiv har analyserats om en eventuell utbyggnad av höghastighetsbanor kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transportlösningar för ett utvecklat transportsystem med förbättrad kapacitet, framkomlighet och tillgänglighet.