Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet SOU 2010:102

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport, som är den femte av flera från Sociala rådet, presenteras resultat från analyser av hälsoeffekter av att vara arbetslös. Såväl antalet som andelen arbetslösa personer varierar mycket över tid i Sverige och möjliga långsiktiga konsekvenser av arbetslöshet är en aktuell fråga.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition