Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ålderspension för invandrare SOU 2010:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport analyserar frågor om förväntad inkomst från det allmänna pensionssystemet för en grupp av invandrare med en svag anknytning till arbetsmarknaden. Som exempel på en sådan grupp tar rapporten upp de individer som invandrat till Sverige från ett icke OECD-land. Ett gemensamt tema i rapporten är att kontrastera de ekonomiska förutsättningarna för dessa utrikes födda män och kvinnor mot de villkor som gäller för inrikes födda. Speciellt uppmärksammas skillnader mellan olika födelsekohorter. Rapporten kommenterar dagens situation och den förväntade framtida pensionen för dem som i dag är i yrkesaktiv ålder.

Laddar...