Forskning och utveckling samt försvarslogistik - i det reformerade försvaret SOU 2011:36