Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Olagligt statsstöd SOU 2011:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Statsstödsutredningen.

Uppdraget har bestått av tre delar. Den första delen avser EU-rättens förbud mot statligt stöd som inte har godkänts av Europeiska kommissionen, den andra delen reglerna om revisorsintyg i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. och den tredje delen tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen i vissa fall.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition