Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Nya påföljder SOU 2012:34

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir. 2009:60). Utredningen antog namnet Påföljdsutredningen.

Den 31 maj överlämnade utredningen betänkandet "Nya påföljder" SOU 2012:34.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (3 st)