Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Överskottsinformation vid direktåtkomst SOU 2012:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens huvuduppdrag är att se över den så kallade registerlagstiftningen och vissa därmed sammanhängande frågor. De ska bland annat utarbeta en generell modell för reglering av registerfrågor samt lämna konkreta förslag till registerförfattningar inom särskilt utvalda verksamhetsområden.

I detta delbetänkande redovisar utredningen sitt uppdrag när det gäller följande delfrågor.

  • Om överskottsinformation vid direktåtkomst och liknande elektronisk tillgång till annan myndighets elektroniska informationssamling bör undantas från begreppet allmän handling.
  • Om - för det fall överskottsinformation inte undantas från begreppet allmän handling - de bestämmelser som förts in i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) med anledning av den nuvarande ordningen (bl.a. 11 kap. 4 § och 25 kap. 2 § OSL) har en lämplig utformning eller om de bör justeras.
  • Om det finns skäl att i registerförfattningar upprätthålla åtskillnaden mellan olika former av elektroniskt utlämnande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...