Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning Dir. 2011:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över den s.k. registerlagstiftningen och vissa därmed sammanhängande frågor i syfte att skapa rättsliga förutsättningar för en mer effektiv e-förvaltning, där såväl den enskildes rätt till personlig integritet som allmänhetens berättigade anspråk på insyn i den offentliga verksamheten tillgodoses.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...