Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater SOU 2012:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta delbetänkande lägger kommittén fram förslag som rör

  • proportionaliteten vid val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
  • valkretsindelningen för riksdagsval i Västra Götalands län samt
  • förhandsanmälan av partier för deltagande i val och samtycke till
  • partisymboler på valsedlarna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet

    Alla röstberättigade personer ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt. Regeringen föreslår därför bl.a. att personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till sin vallokal eller röstningslokal ska erbjudas möjlighet att få lämna sina röster till kommunala ambulerande röstmottagare.

Proposition (3 st)

Laddar...