Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Det svenska medborgarskapet (sammanfattning på engelska) SOU 2013:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör svenskt medborgarskap. I denna sammanfattning redovisas utredningens huvudsakliga överväganden och förslag. Dessa kan delas in i fyra övergripande områden:

  • Det svenska medborgarskapets betydelse.
  • Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare.
  • Ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn.
  • En möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som behärskar det svenska språket (språkbonus).

Inom ramen för flera av dessa områden har ett antal olika frågor behandlats. Utöver detta har utredningen övervägt frågor och lämnat förslag som har att göra med erfarenheterna av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL). Också vissa andra frågor har behandlats.

Detta är en sammanfattning på engelska.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...