Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Det svenska medborgarskapet (lättläst) SOU 2013:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen skulle utreda
och lämna förslag i vissa frågor
som handlar om svenskt medborgarskap.

  • Svenskt medborgarskap i dag.
  • Vad det svenska medborgarskapet betyder.
  • En tydligare tanke om samhörighet.
  • Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare.
  • Lättare att få svenskt medborgarskap för barn och unga.
  • Språkbonus.

Utredningen föreslår att
de nya reglerna ska börja gälla 1 april år 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)