Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Föräldraledighet för statsråd? SOU 2016:20

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd har överlämnat sitt betänkande " Föräldraledighet för statsråd?" till regeringen. Utredningen har haft uppdrag att se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel eller adoption samt för tid därefter, i syfte att utöva sitt föräldraskap.

I betänkandet presenteras tre modeller som kan användas som stöd för hur ett statsråds frånvaro i en eller annan grad för att vara hemma med sitt barn kan se ut. Det är alltid ytterst statsministern som avgör om en sådan frånvaro kan medges och hur den i så fall ska utformas. De tre modeller som tagits fram är följande:

  • Statsministern utser en ersättare enligt den s.k. ersättarlistan.
  • Statsministern utser en eller flera ersättare genom s.k. § 5-förordnande.
  • Statsministern förordnar ett nytt statsråd.

I samtliga fall behåller statsrådets politiska stab som huvudregel sin anställning under statsrådets frånvaro.