Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tillträde till Rotterdamreglerna SOU 2018:60

Publicerad

Betänkande av 2016 års sjölagsutredning.

Ladda ner:

Utredningen tar i betänkandet fram underlag för bedömningen om Sverige bör tillträda Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss av den 11 december 2008 (Rotterdamreglerna). Utredningen lämnar i betänkandet också förslag till de författningsändringar i sjölagen som behövs för ett sådant tillträde. Utredningen lämnar även förslag till följdändringar i andra lagar, bland annat köplagen.

Utredningen föreslår slutligen att sjölagens hänvisning i bestämmelserna
om gemensamt haveri ska avse York-Antwerpenreglerna 2016 i stället för 1994 års lydelse av reglerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...