Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Sverige och bankunionen SOU 2019:52

Publicerad

Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen.

Ladda ner:

I betänkandet redovisas de för- och nackdelar samt risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför som utredningen har identifierat och analyserat. Utgångspunkten för utredningen har varit att Sverige inte har euron som valuta. Mot den bakgrunden har utredningen bedömt förutsättningarna för Sverige att delta i bankunionen på villkor likvärdiga de som medlemsstater som har euron som valuta åtnjuter. Utredningen har utgått från utvecklingen inom och erfarenheterna av bankunionen så här långt. Bankunionen har inte varit i funktion i mer än fem år. Uppdraget har därför förutsatt kvalificerade antaganden om den framtida utvecklingen inom såväl EU som Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Sverige och bankunionen

    Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen.

Lagrådsremiss

Proposition