Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Grönt sparande SOU 2020:17

Publicerad

Utredningen om grönt sparande har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppgift att kartlägga i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag, samt att analysera om projekt som bidrar till miljömålen under nuvarande marknadsförutsättningar tilldelas investeringar i en sådan omfattning som kan anses vara samhällsekonomiskt optimalt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Grönt sparande

    Utredningen om grönt sparande har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition