Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention med Luxemburg om social trygghet SÖ 2005:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention med Luxemburg om social trygghet. Bryssel den 1 december 2003 Regeringen beslutade den 2 oktober 2003 att underteckna konventionen. Den 16 september 2004 beslutade regeringen att lämna meddelande till Luxemburgs regering om svenskt godkännande. Konventionen trädde i kraft den 1 juni 2005 efter notväxling. Riksdagsbehandling: Prop. 2003/04:98 bet. 2003/04:SfU16, rskr. 2003/04:251. SFS 2004:491.