Tilläggsprotokoll till överenskommelsen den 3 maj 1971 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om person- och godsbefordran på väg (SÖ 1971:9) ID-nummer: SÖ 1993:7