Artikel från Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2019

Publicerad

Långtidsutredningen analyserar utmaningar och möjligheter för svensk ekonomi på lång sikt och utgör ett underlag för den ekonomiska politiken. Nu pågår arbetet med Långtidsutredningen 2019, som publiceras under hösten 2019.

Följande bilagor ingår i Långtidsutredningen 2019:

  • Långsiktiga ekonomiska scenarier
  • Utveckling av inkomstfördelningen vid olika scenarier
  • Kapitalinkomsternas betydelse för de ökade inkomstskillnaderna
  • Vilka är effekterna på ekonomins funktionssätt av att inkomstskillnaderna ökat?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten utvecklats?
  • Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
  • Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad
  • Vuxenutbildning och livslångt lärande

Huvudbetänkandet och bilagorna kommer att publiceras under hösten 2019.

Bakgrund

Långtidsutredningen publiceras av Finansdepartementet med ungefär fyra års mellanrum. Den första utredningen skrevs 1948 och den nu aktuella Långtidsutredningen 2019 är den tjugotredje i ordningen. Arbetet leds av tjänstemän på Finansdepartementets ekonomiska avdelning som också utarbetar huvudbetänkandet. Till skillnad från andra statliga utredningar fastställer regeringen inte några direktiv för långtidsutredningen.

Seminarium 29 augusti 2019

På seminariet presenteras rapporten Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan.