Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19, frågor och svar

Publicerad

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19, se frågor och svar nedan.

Vad innebär det att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger?

Svar: Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

Vad innebär det att verksamheten är stängd?

Svar: Med att verksamheten är stängd menas att verksamhetens lokaler är stängda för barnen eller eleverna. Det kan i det fallet handla om att en skola bedriver undervisning på distans eller att verksamheten ifråga inte alls bedrivs. Stängningen av en skola kan gälla för alla elever eller, i vissa situationer, för en huvuddel av eleverna medan en mindre andel av eleverna fortfarande får sin utbildning i skolans lokaler.

Spelar det någon roll på vilken grund verksamheten stänger?

Svar: Ja, grunden för stängningen har betydelse. Vilka stängningssituationer som kan ge rätt till tillfällig föräldrapenning framgår av hänvisningar i förordningen. Exempelvis gäller det om huvudmannen håller verksamheten stängd efter samråd med smittskyddsläkare eller med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Vilka verksamheter omfattas?

Svar: Det är utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som omfattas, exempelvis förskolor, familjedaghem, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem.

Vilka barn avses?

Svar: Den utvidgade rätten till tillfällig föräldrapenning avser samma grupper av barn som rätten till tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller smittat. Det vill säga samtliga barn upp till barnets tolvårsdag och barn med ett särskilt vård- eller tillsynsbehov som är mellan 12 och 16 år. Barn som är 16 år eller äldre och som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS avses också.

Vilken ersättning får föräldern?

Svar: Föräldrar får cirka 90 procent av den ersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning.

Vilken myndighet ska betala ut ersättningen?

Svar: Försäkringskassan är den myndighet som betalar ut tillfällig föräldrapenning och det är dit föräldern ska vända sig för att ansöka om ersättning.

Från och med när ska detta gälla?

Svar: Förordningen börjar gälla den 25 april 2020 och gäller tillfällig föräldrapenning som avser tid från och med det datumet.

Vad gäller för egenföretagare, kan de också få ersättning?

Svar: Även egenföretagare som har behov av att avstå från förvärvsarbete för att vårda barn vid stängning av förskola eller skola kan få ersättning, på samma sätt som när barnet är sjukt eller smittat.

Vad gäller för timanställda, kan de också få ersättning?

Ja, timanställda kan få ersättning på samma sätt som när barnet är sjukt eller smittat.

Hur blir det för arbetsgivare – behöver de göra något?

Svar: Föräldern ansöker om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Som vanligt behöver föräldern anmäla till arbetsgivaren att han eller hon planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning. Anmälan bör ske så snart det är möjligt.

Hur blir det med de som är arbetslösa med a-kassa?

Svar: En förälder som är anmäld hos arbetsförmedlingen och avstår från a-kassa för att vårda barn kan få tillfällig föräldrapenning även i denna situation, på samma sätt som när barnet är sjukt eller smittat.

Vad innebär detta för föräldrar i samhällsviktiga sektorer?

Svar: Föräldrar som arbetar i samhällsviktiga sektorer ska erbjudas barnomsorg om skolor och förskolor skulle stängas.