Sverige och Nato

Den 16 maj 2022 fattade regeringen, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige. Till dess att samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som inbjudet land (invitee). Sverige integreras nu gradvis i Natos politiska och militära strukturer.

Aktuellt

  • Ungerska parlamentet har röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan

    Det ungerska parlamentet har i dag, den 26 februari, röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan. När beslutet har skrivits under av talmannen och presidenten, samt ratifikationsinstrumentet överlämnats till USA har alla Natoländer godkänt Sveriges ansökan om medlemskap. Efter inbjudan från Natos generalsekreterare kan Sveriges regering besluta att Sverige ska ansluta sig till nordatlantiska fördraget, som är Natos grundläggande dokument. Därefter kan Sveriges anslutningsinstrument överlämnas till USA:s regering, som är så kallad depositarie för fördraget. När det görs blir Sverige medlem i Nato och deltar fullt ut som allierad i organisationen.

Om Sverige och Nato

Stoltenberg och Kristersson står bredvid varandra framför flaggor
Statsminister Ulf Kristersson tog emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Stockholm den 7 mars 2023. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges väg in i Nato

Läs om hur processen för Sveriges väg till medlemskap i Nato ser ut, om varför Sverige har ansökt om medlemskap i Nato och vad ett medlemskap kommer att innebära för Sverige.

Två piloter går mot ett stridsflygplan
JAS 39 Gripen Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Försvarsfrågor om Sverige och Nato

Kärnan i nordatlantiska fördraget är det kollektiva försvaret, vilket innebär att alliansens medlemsländer har ömsesidiga försvarsgarantier gentemot varandra och gemensam försvarsplanering.

militärklädda fallskärmshoppare hoppar ur ett flygplan
Nato är en mellanstatlig organisation som består av både en politisk och en militär del. Foto: British Army Photographer Corporal Rob Kane

Detta är Nato

Nato är en mellanstatlig organisation som består av både en politisk och en militär del. Natos främsta syfte är att genom politiska och militära medel värna medlemmarnas suveränitet och territoriella integritet samt garantera alla medlemsländers frihet och säkerhet.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Sveriges och Natos historia

Sveriges och Natos relation går tillbaka till 1994 då Sverige gick med i Partnerskap för fred, PFF. Sedan dess har Sverige gradvis ökat samarbetet med Nato, bland annat genom att vara en så kallad Enhanced Opportunities Partner. Sverige har deltagit i flera militära insatser och har även ett avtal om så kallat värdlandsstöd med Nato.

Innehåll om Sverige och Nato

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 100 träffar.