Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2015/2415/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten, anställda inom den offentliga sektorn, privata aktörer samt hos kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen). Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015–2017.

MFD ska genomföra uppdraget i samarbete med DO. När det gäller att belysa betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd i dessa delar ges av Barnombudsmannen.

Laddar...