Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning Diarienummer: Ju2015/09899/KRIM

Publicerad

Kriminalvården ska utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott.

Ladda ner:

I uppdraget ingår såväl den stegvisa utslussning som kan ske inom Kriminalvårdens egna miljöer som den som kan ske genom olika former av vistelser utanför anstalt, bland annat de särskilda utslussningsåtgärderna. Vidare ingår att utveckla den externa samverkan som sker i utslussningssyfte. Såväl övergången från anstalt till frihet som övergången från övervakning inom ramen för frivården till en tillvaro utan stöd och kontroll från Kriminalvården omfattas av uppdraget.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018. En delredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2017. Av delredovisningen ska framgå vilka insatser Kriminalvården har genomfört under 2016.

Pressmeddelande: Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning