Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning

Publicerad

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning. Syftet med uppdraget är minska andelen dömda som återfaller i brott.

Enligt Brottsförebyggande rådet återfaller ca 70 procent av de som dömts till fängelse eller skyddstillsyn inom tre år. Att hindra att återfall sker kräver insatser på flera områden men målet måste vara att ingen ska återfalla i brott enbart på grund av att frigivningen inte är tillräckligt välplanerad. Kriminalvårdens insatser är en central del i arbetet med att minska återfallen bland dömda.

Kriminalvården får i dag i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för att slussa ut personer från fängelserna till ett liv utan missbruk och kriminalitet. Kriminalvården ska utveckla former av samverkan med landsting och kommuner men också med näringslivet för att ge dömda fler möjligheter till sysselsättning.

– Samhället har mycket att vinna på att färre återfaller i brott, såväl ur ett mänskligt som ekonomiskt perspektiv. Kriminalvårdens insatser i det återfallsförebyggande arbetet är viktiga, men för att lyckas måste det finnas någon som tar vid där Kriminalvårdens ansvar upphör, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Debattartikel: "Vi måste få stopp på återfall i kriminalitet"

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser i arbetet med utslussning

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Helena Lundberg
Departementssekreterare
Telefon 08-405 34 04
e-post till Helena Lundberg