Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass Diarienummer: S2017/07417/FST

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och följa upp satsning på bidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass.

Ladda ner:

För att genomföra uppdraget får Sopcialstyrelsen använda 300 000 000 kronor under 2018 varav högst 500 000 får användas för egna kostnader för hanteringen.