Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2019/01379/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och kartlägga insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting och i dialog med relevanta organisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020.