Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att redogöra för förutsättningarna att genomföra prov Diarienummer: U2020/4129/UH

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Universitets- och högskolerådet (UHR) att redogöra för förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet hösten 2020.

Ladda ner:

Den 13 mars 2020 beslutade UHR att vårens högskoleprov som skulle ha genomförts den 4 april skulle ställas in. Beslutet fattades mot bakgrund av den då rådande smittspridningssituationen med anledning av det nya coronaviruset.

Högskoleprovet genomförs normalt en gång under hösten och en gång under våren. UHR ska redogöra för förutsättningarna att genomföra provet den 18 oktober 2020 samt ge exempel på åtgärder som lärosätena avser att vidta eller har övervägt för att skapa kapacitet för att provet ska kunna genomföras hösten 2020. UHR ska vid behov inhämta underlag från universitet och högskolor som enligt 7. kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) ansvarar för att genomföra provet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 6 augusti 2020.