Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen Diarienummer: S2021/04600

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag om 300 miljoner kronor till regionerna. Meningen är att under 2021 och 2022 öka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

Ladda ner:

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022. Myndigheten ska där redovisa hur pengarna har använts för att utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.