Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om fallprevention Diarienummer: S2021/04126

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra hälsoekonomiska beräkningar av vissa åtgärder och arbetssätt inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Meningen är att minska risken för fallolyckor.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska sammanställa och sprida kunskap om systematiskt arbete med fallprevention till hälso- och sjukvården och sociala omsorgen.

Uppdraget ska genomföras med Sveriges Kommuner och Regioner och andra.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2022.