Uppdrag att utreda vattenkraftens lokala och regionala nyttor för kraftsystemet Diarienummer: I2022/01296

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att i samverkan med Statens energimyndighet utreda vattenkraftens lokala och regionala nyttor för kraftsystemet. Andra berörda myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer ska ges möjlighet att bidra till utredningen.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Svenska kraftnät identifiera och sammanställa mindre vattenkraftsanläggningars befintliga och potentiella nyttor för elsystemet på lokal och regional nivå. Det kan handla om elberedskapsförmågor, men även om lokala och regionala nyttor för kraftsystemet, exempelvis bidrag till rotationsenergi i ett lokalt nät eller andel av tillgänglig effekt under höglasttimmar. Fokus bör ligga på elområdena SE3 och SE4. Med mindre vattenkraftsanläggningar avses verk med en samlad effekt på högst 10 MW. Sammanställningen ska utgå från anläggningsdata för vattenkraftsanläggningar i ett geografiskt exempelområde och göras elområdesvis med fokus på de nämnda elprisområdena.

Svenska kraftnät redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 augusti 2023.