Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin för barn med sällsynta syndrom Diarienummer: S2023/02173

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 att betala ut 12 500 000 kronor, efter rekvisition från Karolinska Institutet, för arbete med att genomföra piloter inom nationell implementering av genetisk och molekylär diagnostik i klinisk praxis för barn med sällsynta syndrom med missbildningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning (IF) som saknar diagnos.

Ladda ner:

Piloterna ska ske inom ramen för projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) och Karolinska Institutet ansvarar för att i samverkan med styrgruppen för GMS fördela medlen till övriga parter inom projektet.


Socialstyrelsen ska senast den 15 mars 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

 

Laddar...