Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser Diarienummer: M2015/420/R

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet på remiss av Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 11 maj 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.